Ett legendariskt beslut som togs i en amerikansk domstol i mitten av maj har potential att kunna öppna upp hela den amerikanska spelmarknaden. Det var i USA:s högsta domstol som det stora beslutet klubbades igenom efter att de högt uppsatta nämndemännen kommit fram till att den spelförbudslag som varit gällande


https://casinodjungel.se/nyheter/domstolsbeslut-kan-oppna-upp-spelmarknaden-i-usa/